Sommarhagar

Stallingabo
Vi har egna sommarhagar av varierande storlek och utseende. Det är både rena gräshagar,gräshagar med trädbestånd på och skogshagar.  Alla är bra stängslade och med tillgång till vatten, vilket går att fylla på via slang till så gott som alla. Våra hagar ligger härligt till och är omgivna av en fantastisk natur.